دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE دوره طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE آموزش طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE اصفهان دوره طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE اصفهان طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه)

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE مشخص نشده است!

طراحی انواع فنداسیون و شمع با نرم افزار SAFE

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود