دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه) دوره طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه) آموزش طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه) اصفهان دوره طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه) اصفهان طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه)

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 11,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه)


کد دوره: 5524
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/10
11,300,000 ریال
محمدرضا انصاری پور

طراحی سازه با نرم افزار ETABS ( پایه)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود