دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Aspen Hysys پیشرفته دوره Aspen Hysys پیشرفته آموزش Aspen Hysys پیشرفته اصفهان دوره Aspen Hysys پیشرفته اصفهان Aspen Hysys پیشرفته

طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Aspen Hysys پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Aspen Hysys پیشرفته مشخص نشده است!

Aspen Hysys پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود