دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش HYSYS پیشرفته دوره HYSYS پیشرفته آموزش HYSYS پیشرفته اصفهان دوره HYSYS پیشرفته اصفهان HYSYS پیشرفته

دوره های مرتبط
طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره HYSYS پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره HYSYS پیشرفته مشخص نشده است!

HYSYS پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;