دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری دوره طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری آموزش طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری اصفهان دوره طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری اصفهان طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری

طول دوره: 180 ساعت
شهریه : 73,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری مشخص نشده است!

طراحی داخلی ویژه مهندسین و دانشجویان معماری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود