دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای) دوره دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای) آموزش دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای) اصفهان دوره دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای) اصفهان دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای)

طول دوره: 6 ساعت
شهریه : 3,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

V-Ray

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای) مشخص نشده است!

دوره Post-Production ( تبدیل رندرهای مبتدی به حرفه ای)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود