دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری آموزش آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری اصفهان دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری اصفهان آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری


کد دوره: 5515
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/11/15
15,000,000 ریال
شهاب شهابی

آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود