دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون نظارت معماری دوره آمادگی آزمون نظارت معماری آموزش آمادگی آزمون نظارت معماری اصفهان دوره آمادگی آزمون نظارت معماری اصفهان آمادگی آزمون نظارت معماری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 11,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظارت معماری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون نظارت معماری مشخص نشده است!

آمادگی آزمون نظارت معماری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود