دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون طراحی معماری دوره آمادگی آزمون طراحی معماری آموزش آمادگی آزمون طراحی معماری اصفهان دوره آمادگی آزمون طراحی معماری اصفهان آمادگی آزمون طراحی معماری

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 21,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون طراحی معماری


کد دوره: 5472
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/11/08
21,500,000 ریال
عبدالرضا پورهمایون

آمادگی آزمون طراحی معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود