دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری) دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری) آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری) اصفهان دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری) اصفهان آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری)

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری) مشخص نشده است!

آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;