دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) آموزش SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) اصفهان دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) اصفهان SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 10,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) مشخص نشده است!

SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود