دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) آموزش SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) اصفهان دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها) اصفهان SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)


کد دوره: 5534

ظرفیت تکمیل

روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/06
20,000,000 ریال
سعید مختاری

SolidWorks پیشرفته (طراحی و تحلیل مکانیزم ها)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود