دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر آموزش دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر اصفهان دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر اصفهان دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر مشخص نشده است!

دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود