دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB اصفهان دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB اصفهان شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

طول دوره: 28 ساعت
شهریه : 12,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Matlab پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB مشخص نشده است!

شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود