دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش ArtCAM دوره ArtCAM آموزش ArtCAM اصفهان دوره ArtCAM اصفهان ArtCAM

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ArtCAM


کد دوره: 4451
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/07/12
6,900,000 ریال
علی اصغر شموسی
کد دوره: 4494

ظرفیت تکمیل

روزهای برگزاری:

شنبه ها 18 الی 22

چهار شنبه ها 18 الی 22

پنج شنبه ها 18 الی 22

جمعه ها 18 الی 22

تاریخ شروع: 1398/06/27
28,000,000 ریال
علی اصغر شموسی

ArtCAM

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;