دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا اصفهان دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا اصفهان آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا مشخص نشده است!

آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود