دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا اصفهان دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا اصفهان آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا


کد دوره: 5454
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1400/09/23
18,800,000 ریال
حسین معتمدی

آمادگی آزمون پایه 3 نظارت و اجرا

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود