دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت آموزش آمادگی آزمون پایه 3 نظارت اصفهان دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت اصفهان آمادگی آزمون پایه 3 نظارت

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون پایه 3 نظارت


کد دوره: 4798
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/04/19
8,500,000 ریال
سید مهدی میربد

آمادگی آزمون پایه 3 نظارت

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;