دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اصول PMBOK دوره اصول PMBOK آموزش اصول PMBOK اصفهان دوره اصول PMBOK اصفهان اصول PMBOK

دوره های مرتبط
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 3,700,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اصول PMBOK


کد دوره: 3597
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/01/23
3,700,000 ریال
امیر شفیعی

اصول PMBOK

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;