دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI دوره نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI آموزش نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI اصفهان دوره نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI اصفهان نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI

دوره های مرتبط

Civil 3D

Arc GIS پایه

FLAC3D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI مشخص نشده است!

نرم افزار سنجش از دور (RS)و تحلیل تصاویر ماهواره ای ENVI

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود