دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش پردازش تصویر با MATLAB دوره پردازش تصویر با MATLAB آموزش پردازش تصویر با MATLAB اصفهان دوره پردازش تصویر با MATLAB اصفهان پردازش تصویر با MATLAB

طول دوره: 21 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره پردازش تصویر با MATLAB


کد دوره: 4703
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 11 الی 13

تاریخ شروع: 1399/04/12
6,300,000 ریال
رامین احمدی

پردازش تصویر با MATLAB

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;