دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند) دوره CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند) آموزش CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند) اصفهان دوره CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند) اصفهان CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند)

دوره های مرتبط

Network+

SECURITY +

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 30,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

SECURITY +

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند) مشخص نشده است!

CEH-Certified Ethical Hacker (هکرهای قانونمند)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود