دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Photoshop معماری دوره Photoshop معماری آموزش Photoshop معماری اصفهان دوره Photoshop معماری اصفهان Photoshop معماری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Photoshop معماری


کد دوره: 5520
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/14
8,100,000 ریال
محمد نوشاد

Photoshop معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود