دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena دوره شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena آموزش شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena اصفهان دوره شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena اصفهان شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,700,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena


کد دوره: 3740
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/01/30
3,700,000 ریال
امیر شفیعی

شبیه سازی واحد های صنعتی با Arena

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;