دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Revit Architecture دوره Revit Architecture آموزش Revit Architecture اصفهان دوره Revit Architecture اصفهان Revit Architecture

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 11,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Revit Architecture


کد دوره: 5273
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 8 الی 11

چهار شنبه ها 8 الی 11

تاریخ شروع: 1400/05/11
11,300,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 5274
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/05/14
11,300,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 5280
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/06/03
11,300,000 ریال
محمد سقایی زاده

Revit Architecture

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود