دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Revit Architecture دوره Revit Architecture آموزش Revit Architecture اصفهان دوره Revit Architecture اصفهان Revit Architecture

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 5,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: Autodesk

برنامه زمانی دوره Revit Architecture


کد دوره: 4465
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 9 الی 13

تاریخ شروع: 1398/08/01
5,500,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4481
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1398/08/03
5,500,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4528
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 20

سه شنبه ها 18 الی 20

تاریخ شروع: 1398/08/12
5,500,000 ریال
محمد سقایی زاده

Revit Architecture

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;