دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش FLAC3D دوره FLAC3D آموزش FLAC3D اصفهان دوره FLAC3D اصفهان FLAC3D

دوره های مرتبط
طول دوره: 60 ساعت
شهریه : 6,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره FLAC3D


کد دوره: 3137
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1397/11/02
6,000,000 5,700,000 ریال
علی حسین بالام

FLAC3D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;