دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره اجرای (ابنیه) سوله دوره دوره اجرای (ابنیه) سوله آموزش دوره اجرای (ابنیه) سوله اصفهان دوره دوره اجرای (ابنیه) سوله اصفهان دوره اجرای (ابنیه) سوله

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره اجرای (ابنیه) سوله


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره اجرای (ابنیه) سوله مشخص نشده است!

دوره اجرای (ابنیه) سوله

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود