دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) آموزش صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) اصفهان دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) اصفهان صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)

دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) مشخص نشده است!

صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;