دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) آموزش شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) اصفهان دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) اصفهان شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 32,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) مشخص نشده است!

شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود