دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) آموزش شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) اصفهان دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management) اصفهان شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 26,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)


کد دوره: 4482
روزهای برگزاری:

جمعه ها 14 الی 16

تاریخ شروع: 1399/11/03
26,000,000 ریال
سید مهدی میربد

شرایط عمومی پیمان و مدیریت ادعا (Claim Management)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;