دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش شرایط عمومی پیمان دوره شرایط عمومی پیمان آموزش شرایط عمومی پیمان اصفهان دوره شرایط عمومی پیمان اصفهان شرایط عمومی پیمان

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شرایط عمومی پیمان


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره شرایط عمومی پیمان مشخص نشده است!

شرایط عمومی پیمان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;