دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت اصفهان دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت اصفهان متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت

طول دوره: 70 ساعت
شهریه : 43,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت


کد دوره: 5084
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/14
43,800,000 ریال
حبیب نصری

متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود