دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری آموزش اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری اصفهان دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری اصفهان اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری مشخص نشده است!

اجرای بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود