دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Grasshopper دوره Grasshopper آموزش Grasshopper اصفهان دوره Grasshopper اصفهان Grasshopper

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Grasshopper


کد دوره: 4446
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/07/19
6,500,000 ریال
علی اسلامی

Grasshopper

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;