دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع Agilent ADS دوره دوره جامع Agilent ADS آموزش دوره جامع Agilent ADS اصفهان دوره دوره جامع Agilent ADS اصفهان دوره جامع Agilent ADS

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 17,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع Agilent ADS


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع Agilent ADS مشخص نشده است!

دوره جامع Agilent ADS

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود