دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش AutoCAD 2D دوره AutoCAD 2D آموزش AutoCAD 2D اصفهان دوره AutoCAD 2D اصفهان AutoCAD 2D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: Autodesk

برنامه زمانی دوره AutoCAD 2D


کد دوره: 4266
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/06/07
4,000,000 3,800,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4332
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 20 الی 22

سه شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1398/07/09
4,000,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4447
روزهای برگزاری:

شنبه ها 9 الی 12

دوشنبه ها 9 الی 12

چهار شنبه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1398/06/02
4,000,000 3,600,000 ریال
شهاب شهابی

AutoCAD 2D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;