دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت آموزش دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت اصفهان دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت اصفهان دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 12,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت مشخص نشده است!

دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود