دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت آموزش دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت اصفهان دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت اصفهان دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

دوره های مرتبط
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت


کد دوره: 4158
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/02/06
5,000,000 ریال
آرش مرادی

دوره ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;