دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش ETABS & SAFE دوره ETABS & SAFE آموزش ETABS & SAFE اصفهان دوره ETABS & SAFE اصفهان ETABS & SAFE

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ETABS & SAFE


کد دوره: 4877
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1399/07/09
8,100,000 ریال
حسین معتمدی

ETABS & SAFE

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;