دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش COMSOL دوره COMSOL آموزش COMSOL اصفهان دوره COMSOL اصفهان COMSOL

دوره های مرتبط

ABAQUS

ANSYS Workbench

ABAQUS پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره COMSOL


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره COMSOL مشخص نشده است!

COMSOL

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;