دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PCS 7 پیشرفته دوره PCS 7 پیشرفته آموزش PCS 7 پیشرفته اصفهان دوره PCS 7 پیشرفته اصفهان PCS 7 پیشرفته

طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 11,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

PCS 7 پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PCS 7 پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره PCS 7 پیشرفته مشخص نشده است!

PCS 7 پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود