آموزش Altium Designer دوره Altium Designer آموزش Altium Designer اصفهان دوره Altium Designer اصفهان Altium Designer

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 9,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Altium Designer


کد دوره: 5324
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1400/07/09
9,000,000 ریال
رامین احمدی

Altium Designer

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود