آموزش تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux آموزش تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux اصفهان دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux اصفهان تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux


کد دوره: 3352
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1399/04/25
6,300,000 ریال
رامین احمدی

تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}