آموزش PLC S7 پایه دوره PLC S7 پایه آموزش PLC S7 پایه اصفهان دوره PLC S7 پایه اصفهان PLC S7 پایه

طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PLC S7 پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره PLC S7 پایه مشخص نشده است!

PLC S7 پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}