آموزش مدلسازی با 3D Max دوره مدلسازی با 3D Max آموزش مدلسازی با 3D Max اصفهان دوره مدلسازی با 3D Max اصفهان مدلسازی با 3D Max

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 9,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مدلسازی با 3D Max


کد دوره: 5088

ظرفیت باقی مانده 1 نفر

روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 15 الی 18

سه شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1400/02/05
9,000,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی
کد دوره: 5134
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/02/02
9,000,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی

مدلسازی با 3D Max

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود