آموزش Oracle DBA دوره Oracle DBA آموزش Oracle DBA اصفهان دوره Oracle DBA اصفهان Oracle DBA

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Oracle DBA


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Oracle DBA مشخص نشده است!

Oracle DBA

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}