آموزش برنامه نویسی C#.Net پایه دوره برنامه نویسی C#.Net پایه آموزش برنامه نویسی C#.Net پایه اصفهان دوره برنامه نویسی C#.Net پایه اصفهان برنامه نویسی C#.Net پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی C#.Net پایه


کد دوره: 5341
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/07/17
10,300,000 ریال
سیدحمیدرضا حر

برنامه نویسی C#.Net پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود