آموزش Revit MEP دوره Revit MEP آموزش Revit MEP اصفهان دوره Revit MEP اصفهان Revit MEP

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره Revit MEP


کد دوره: 3801
روزهای برگزاری:

شنبه ها 20 الی 22

دوشنبه ها 20 الی 22

چهار شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1399/07/28
8,100,000 ریال
محمد سقایی زاده

Revit MEP

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}