آموزش Aspen Plus پایه دوره Aspen Plus پایه آموزش Aspen Plus پایه اصفهان دوره Aspen Plus پایه اصفهان Aspen Plus پایه

دوره های مرتبط

Aspen B-Jac

Aspen Hysys پایه

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Aspen Plus پایه


کد دوره: 4941
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 14

تاریخ شروع: 1399/09/20
7,500,000 ریال
علی اسدی

Aspen Plus پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}