آموزش Mastercam دوره Mastercam آموزش Mastercam اصفهان دوره Mastercam اصفهان Mastercam

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Mastercam


کد دوره: 5140
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/02/17
8,200,000 ریال
یاسر قجاوند

Mastercam

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود