آموزش SolidWorks پایه دوره SolidWorks پایه آموزش SolidWorks پایه اصفهان دوره SolidWorks پایه اصفهان SolidWorks پایه

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 11,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SolidWorks پایه


کد دوره: 5267
روزهای برگزاری:

شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1400/05/16
11,300,000 ریال
سعید مختاری
کد دوره: 5287

ظرفیت تکمیل

روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1400/05/05
20,000,000 ریال
سعید مختاری

SolidWorks پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود