آموزش PowerMill دوره PowerMill آموزش PowerMill اصفهان دوره PowerMill اصفهان PowerMill

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 9,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PowerMill


کد دوره: 5284
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/06/05
9,400,000 ریال
علی اصغر شموسی

PowerMill

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود